"Zdieľanie myšlienok a skúseností je to, čo posúva spoločnosť dopredu."