ŠTÚDIA

DUNAJSKÉ MLYNY

Charakteristickým výrazom tejto lokality je zmiešaná zástavba tvorená objektami individuálnej výstavby rodinných domov a viacpodlažnými obytnými štruktúrami s prevládajúcou výškou 8 nadzemných podlaží.Samotná stavebná parcela je vymedzená zástavbou bytových domov  na Podunajskej ulici , bytových domov Median House, administratívnou budovu Geos a nábrežím Malého Dunaja.

Z  hmotovo kompozičného hladiska navrhnuté riešenie uprednostňuje nebarierovú, perforovanú zástavbu s otvorenými priehľadmi a pešími prepojeniami ku ramenu Malého Dunaja. Hmotovú kompozíciu tvoria štyri identické objekty rozmiestnené tak, aby vyhovovali svetlotechnickým požiadavkám vo vzťahu ku jestvujúcim, ale aj samotným novonavrhovaným stavbám. Architektonicko hmotový koncept jednotlivých objektov bol čiastočne inšpirovaný blízkosťou ramena Malého Dunaja.Je navrhnutý s opticky odľahčeným parterom a posledným podlažím, čo z určitých pohľadov môže pripomínať tvar riečnych lodí.Spolu s lineárnymi medziblokovými pešími komunikáciami ústiacimi na nábrežie evokuje atmosféru pokojného a bezpečného prístavu.Pre veľkú väčšinu obyvateľov je práve pocit pokoja a bezpečia dôležitým fenoménom vytvárajúcim pocit domova.

 

Typ: Bytové domy
Status: Štúdia
Autori: Ľ.Boháč,   
Spolupráca: K.Boháčová,  M.Berežný

 

B10B10
B09B09