RODINNÝ DOM

INOVECKÁ

 Koncept je postavený na princípe  “lineárneho vrstvenia“  domu. Charakteristický výraz „levitujúcej stavby“ je výsledkom vykonzolovania oboch nadzemných podlaží tak aby sa dosiahlo funkčné využitie pozemku bez stavebných konštrukcií  a zároveň maximálny priehľad na okolitú panorámu mesta. 

Novostavba rodinného domu je situovaná  v CMO oblasť Palisády MČ Staré Mesto. Pozemok je umiestnený v koncovej polohe slepej Inoveckej ulice prístupnej z Mudroňovej ulice. Parcela je vymedzená zo štyroch strán individuálnymi rodinnými domami a ich  záhradami. Terén sa zvažuje východo - západným smerom. Rodinný dom je umiestnený v hornej časti pozemku rešpektujúc predpísané stavebné čiary. Pozemok je napojený  z Mudroňovej ulice  slepou dvojsmernou komunikáciou v Inoveckej ulici. Objekt je riešený ako dvojpodlažná  nadzemná stavba s uskočeným posledným podlažím. Hmota prvého nadzemného podlažia má lineárny tvar  orientovaný severo južným smerom. Kolmo navrhnutá hmota druhého nadzemného podlažia je orientovaná východo západným smerom. Odľahčenie hmoty zabezpečuje  veľkorysé vykonzolovanie objemu obidvoch stavebných hmôt. Posledné ustúpené podlažie je  riešené ako subtílna sklenená hmota sky-baru nepresahujúca 50% plochy podlažia. Na  úrovni prvého nadzemného podlažia bola vytvorená plocha pre vstup do domu,prístup do garáží a tiež   pobytová terasa. Podzemné podlažie je zarezané do terénu tak aby umožnovalo čo najvačšie využite záhradnej časti domu. 

 

Typ: Rodinný dom
Status: AŠ, DSP
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň, S.Černický

 

011011
22
55
1010
66
99
77