POLYFUNKČNÝ OBJEKT

 MAJERNÍKOVÁ

Okolitá zástavba je značne rôznorodá, od pôvodnej stereotypnej panelovej zástavby až po súčasné bytové domy s prekomplikovanými formami architektonických hmôt a výrazov. Navrhovaný objekt sa preto snaží jednoduchou a jasnou formou sceliť a harmonizovať okolitý architektonický výraz zástavby. 

Architektúra polyfunkčného domu je jednoduchá, prehľadná a logická bez ambície o dosiahnutie monumentálneho výrazu. Kompozičné prvky a tvarové formy sú moderné, nenásilné a účinné. Architektonický efekt je docielený logickou skladbou variabilných prevádzok účelne zasadených do konkrétneho prostredia svahovitého terénu. Objekt sa snaží jednoduchou a zrozumiteľnou formou harmonizovať príliš komplikovanú zástavbu okolia a vytvoriť príjemný a vyrovnaný prvok jestvujúcej štruktúry,pričom navrhované riešenie nepredpokladá použitie stavebne a technicky zložitých konštrukcií.

Typ: Polyfunkčný objekt
Status: AŠ, DSP, Realizácia
Autori: Ľ.Boháč  
Spolupráca: M.Verčík

 

 

_MG_7640_MG_7640
ClipClip
_MG_7536_MG_7536