ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

POLUS AB2

Nachádza sa na trojuhoľníkovom pozemku /zovretom z pozemku Kuchajdy a Vajnorskej ulice/. Komunikačne je napojený na Vajnorskú ulicu, ktorá ohraničuje pozemok zo severozápadnej strany z mesta smerom na Trnavu a Nitru.  

Táto štvorprúdová dopravná tepna je jedna z hlavných prístupo-vých ciest do centra. Z východnej strany sa nachádza areál jazera Kuchajda a z juhozápadnej strany je existujúci objekt I. etapy “POLUS City Centrum Bratislava”. Koncepcia hromadnej skladby objektu vychádza z funkcie objektu a jeho začlenenia do celého komplexu. Stavebná čiara zo strany Vajnorskej ulice je rovnobožná s osou ulice a je od priečelia bytových domov na protiľahlej strane vzdialená 44,0m.

Typ: Administratívna budova
Status: Štúdia
Autori: Ľ.Boháč
Spolupráca:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA