VEREJNY PRIESTOR

OBNOVA NÁMESTIA JIŘÍHO Z PODĚBRAD V ŘEVNICIACH

Našim cieľom je nielen zachovať spoločenskú hodnotu verejného priestoru, ale rovnakou mierou podporiť jeho potenciál pobytového priestoru pre všetky generácie. Za kľúčové považujeme, aby obyvatelia obytných zón našim riešením získali dlhodobo kvalitné prostredie námestia s parkom, v ktorom budú radi tráviť čas a cítiť se v ňom bezpečne. 

Navrhované riešenie "řevNICE" námestie ráta so skľudnením dopravy z Opletalovej ulice smerom na ulicu Komenského. Dôležitým argumentom v našom návrhu bolo zohľadnenie pôvodnej historickej stopy parku, náväznosť na potencionálny peší ťah - skratku o železničnej stanice pozdĺž infocentra. Vyriešenie statickej dopravy a zastávky MHD tak, aby sme vytvorili nový ráz námestia na základe pôvodného genius loci. Za dôležitý potenciál považujeme prepojenie od železničnej stanice, ktorý bude súčasťou navrhovaného "Corso" projektu. Sieť menších verejných priestorov napojených na pešiu promenádu a novovytvorené námestie Jiřiho z Poděbrad. Samotný návrh spočíva z troch druhov priestorob a/ námestie, b/pešia promenáda, c/park.

 

Typ: Verejny priestor
Status: Súťaž
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová, M.Berežný 
Spolupráca: J.Slameň, J.Mihálik

 

44
1f1f