BYTOVÝ DOM

CENTRUM GERCENOVA

Zámerom urbanisticko - architektonického konceptu bolo komplexne regenerovať vybrané územie v obvode Dvory 4.

Cieľom projektu bola regenerácia jestvujúceho riešeného územia, ktorá v prípade úspešnosti mala byť vzorom a katalyzátorom humanizácie velkoplošného sídliska Petržalka. Zrealizovaním tažiskového verejného priestoru pešej zóny - Petržalského korza začinajúceho sa od medzinárodnej železničnej stanice Patržalka tiahnucej sa cez výstavno kongresový areál Incheba až do Starého mesta vznikla pre obyvateľov tohto uzemia pridaná hodnota oddychovo relaxačního a kontaktného priestoru. Vybudovaná pešia zóna sa stala silným prvkom identity tejto časti Petržalky. Po skolaudovaní verejnej investície - Petržalského korza došlo ku zvýšeniu bonity územia, ktoré sa stalo mimoriadne atraktívnym pre súkromných investorov ktorí pristúpili ku realizácii sústavy piatich polyfunkčních bytových objektov známych pod názvom Centrum Gercenova.

Typ: Obytné domy
Status: Realizácia
Autori: L.Boháč
Spolupráca: K.Bendová, M.Verčík, J.Bogár, K.Boháčová, M.Berežný

 

11001178_1551814841761860_930379311_o11001178_1551814841761860_930379311_o
11001418_1551814768428534_847355829_o11001418_1551814768428534_847355829_o