PAVILÓN

UMELKA

Zámerom bolo preveriť riešenie pavilónu, ktorý by mohol byť využívaný pre potreby komorných  autorských čítaní , hudobných podujatí  a umeleckých inštalácií. Snahou bolo vytvoriť vzdušný pavilón, ktorý bude centrálnym priestorom pri využívaní záhrady Umeleckej besedy pre  rôzne eventové podujatia / napríklad Biela noc /. Doplňujúcou požiadavkou bolo vytvoriť minimálny skladový priestor umožňujúci zrušiť sklad v hlavnej sále Umeleckej besedy. 

Riešené územie sa nachádza v nárožnej polohe vymedzenej ulicami Pribinova , Dostojevský rad a Štúrova.  Areál  SVÚ je situovaný  v priamom kontakte s novovybudovaným  Starým Mostom, ktorý je dôležitou spojnicou pešieho a cyklistického ťahu medzi Starým Mestom a Petržalkou. Charakteristickým prvkom priestoru je množstvo stromov,  ktoré  vytvárajú vegetačnú oázu v relatívne husto zastavanom  území administratívno - obchodnými a dopravnými stavbami. V zmysle požiadavky investora bol navrhnutý tvarovo jednoduchý priestorový  oceľový rám, ktorý je oddilatovaný  od samotnej stavby umeleckej besedy. Snahou bolo  navrhnúť vzdušný objem a použiť také prostriedky, ktoré by neboli v rozpore s jestvujúcim architektonicko objemovým riešením pôvodnej stavby. Členenie rámu nadväzuje na tektoniku stavby umeleckej besedy,  pričom sa snaží o maximálnu transparentnosť a prezentovanie tektoniky zadnej fasády objektu - tzv. Malej kamennej sály.

 

Typ: Pavilón
Status: AŠ, DSP
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň, J.Plávka

 

 

0101
0303
0202