URBANIZMUS SÚŤAŽ - 2.MIESTO

TRENČÍN - MIESTO NA RIEKE

Našim zásadným vstupom do návrhu bolo porušenie prinícpu urbanizovania nábrežia od mesta ku rieke, ale naopak od rieky k mestu.

Ambíciou bolo vytvorenie projektu, ktorý bude od začiatku rátať s výraznou mierou zapojenia participácie občanov na nasledovnom budovaní nábrežia. Preto sme v našom návrhu vsadili na samostatné plávajúcie platformy - móla ktoré by v prvej fáze projektu plnili úlohu "katalyzátora" nábrežia a formou rozličných aktivít naznačili možnú atmosféru budúceho Trenčianskeho nábrežia. V návrhu počíteme s vybudovaním kvalitného obytného prostredia, kultúrneho centra, mestskej tržnice, maríny a dalšieho programu s dôrazom na životaschopné kvalitné verejné priestory nábrežia Trenčína

Typ: Urbanizmus
Status: Súťaž
Autori: M.Berežný, K.Boháčová,D.Šubín /Atelier BAAR/
Spolupráca: M.Rariga, M.Ráchela, E.Fabová, D.Jurkovičová

 

trencin-2trencin-2
trencin-3trencin-3
trencin-4trencin-4