BYTOVÉ DOMY

SMARTTI ÚDERÍCKA

 

Navrhovaná zástavba tohto investičného zámeru tvorená  lineárnou kompozíciou troch  budov a  jednej odsunutej budovy vytvára z pohľadu od Úderníckej ulice hrebeňovú opticky priehľadnú  hmotovo objemovú štruktúru.

Hmotové riešenie pozostáva z 3 bytových domov „A“, „B“, „C“, situovaných lineárne s hmotou Evanjelického  lýcea, z  ktorých dva  krajné objekty sú navrhnuté ako 5 podlažné, stredný objekt z dôvodu presvetlenia učební  situovaných v prízemí lýcea je 4 podlažný. Dlhší šesťpodlažný objekt D  je orientovaný pozdĺž východnej strany susediaceho pozemku. Bytové domy sú navrhnuté  ako kompaktné hmoty s jedným komunikačným jadrom, väčšina bytov je situovaná tak aby mala vyhovujúce presvetlenie a preslnenie z južnej, východnej, alebo západnej svetovej strany. Charakteristickým výrazom architektúry je striedma minimalistická forma, ktorá je akcentovaná  zapustenými vstupmi v nárožných polohách objektov. Spojovacím prvkom je pešia zóna a viaceré verejné  priestory rôznej kvality - malé predzáhradky, aktívne podlubia, trávnaté plochy.

Typ: Bytový dom
Status: AŠ, DUR, DSP
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň, J.Plávka, A.Levičanin, I.Sliacky

 

33
55
dvojizbak 1dvojizbak 1
jednoizbak 1jednoizbak 1