VEREJNÝ PRIESTOR

MESTSKÝ PARK JAMA

Koncepcia parku je z časti i reminiscenciou na pôvodný cykloštadión. Vychádzame z tradičnej topografie terénu a využívame ho na vytvorenie špecifickej formy parku, v ktorom sa pokúšame dosiahnuť silnú identitu priestoru.

Súčasný stav upravujeme do pôvodnej stopy cyklodráhy, kde výškový rozdiel medzi hornou a dolnou úrovňou je 3m. Cieľom je pracovať s výškovým prevýšením, ktoré je v tomto prípade dané a povýšiť ho na ústredný motív. Spomínané riešenie prináša možnosť čitateľnej segregácie aktívnej a kľudovej zóny. Verejný priestor je rozdelený z hľadiska hierarchie na horný a dolný. V hornom prevažujú aktivity orientované pre mladých ľudí, rodny s deťmi a aktívnych športovcov, ihriská, klubovňu, bikestore, kaviareň - mestský parter. Jednotlivé aktivity sú rozdelené do viacerých zón pričom každý sektor ma iný charakter, dynamiku, koncentráciu ľudí. Dolný priestor parku je typický bohatou vzrastlou zeleňou so zelenými plochami, plní funkciu kľudového priestoru zameraného na prechádzky, oddych na lavičkách, relax pri jazere či v tráve.

Typ: Verejné priestory
Status: AŠ, DUR, DSP, Realizácia
Autori: M.Berežný, K.Boháčová,D.Šubín /Atelier BAAR/
Spolupráca: E.Lipka, D.Šandrík

20171011_12533220171011_125332
20171011_12494120171011_124941
20171011_12490920171011_124909
20171011_12470420171011_124704

© Ateliérart 2015