VEREJNA STAVBA

VIACÚČELOVÁ ŠPORTOVÁ HALA MODŘICE

Filozofiou návrhu bolo vytvorenie “červeného výkladu” - verejného priestoru, v ktorom bude hra prepojená s pozorovaním. Aby každý návštevník  hneď pri vstupe do areálu mohol pozorovať hráčov a hru samotnú nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Riešenie zároveň podporuje identitu súčasnej budovy Sokolovne, a tiež ju integruje  do celkového konceptu.

Objekt je navrhnutý tak, aby bola zajistená jednoduchá transformácia priestorov haly pre rôzne formy programového využitia. Hala je situovaná v južnej časti pozemku. Táto orientáce umožňuje ustúpiť s hmotou tak, aby medzi existujúcou budovou Sokolovne a novonavrhovanou halou vzniklo predpolie pre verejný priestor “červený výklad”. Modřice sa môžu pochváliť silnou nohejbalovou tradíciou.  Väčšinu trofejí klub prezentuje v navrhnutom  výklade v interiéru vstupnej haly. Dôležitým potenciálom je vytvorenie väzby medzi novonavrhovaným priestorom “medzi budovami” a existujúcou spevnenou plochou situovanou medzi železničnou traťou a západnou fasádou budovy Sokolovne. Prepojenie oboch priestorov umožnuje jeho využitie  k rôzným aktivitám (kaviarenské posedenie, detské ihrisko, menšie koncertné formy). 

Typ: Verejna stavba
Status: Súťaž
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová, M.Berežný
Spolupráca: J.Slameň

 

11
modrice2modrice2
modrice3modrice3
modrice4modrice4