BYTOVÝ DOM

RIAČIANSKÁ

Zámerom klienta bolo na podklade právoplatnej DUR overiť získanie maximálnych možných  bytových kapacít pri zrušení administratívnych a obchodných plôch. Úlohou bolo aj eliminovanie  časti podzemného parkovania a doplnenie chýbajúcej kapacity v dvoch nadzemných podlažiach. Súčasťou zámeru bolo navrhnutie nových dispozícii bytov v predpísanej skladbe a veľkostnej výmere. 

Hmotové riešenie pozostáva z dvojice bytových veží ( A+B ), pôdorysne a výškovo vzájomne posunutých tak, aby svojimi fasádami reagovali na svetlotechnické podmienky. Oba vežové domy ( A+B ) sú z Račianskej (s potrebným odstupom od predajne LIDL) prepojené horizontálnou hmotou  ( C ), z ktorej 1.np, 2.np sú navrhované ako garáže s prirodzeným odvetravaním a 3.np-8.np sú byty. Objekt je navrhnutý ako kompaktná hmota, z ktorej prvé dve podlažia  sú riešené ako lamelový fasádny systém, na ktorý nadväzuje  kompaktná hmota (A+B+C) s perforovanými systémom okien a logii. Samotné materiálové a farebné stvárnenie fasád objektov je zámerne navrhnuté ako pomerne striedme, s cieľom zharmonizovať tvarovo a materiálovo rôznorodú jestvujúcu zástavbu.

Typ: Bytový dom
Status: Štúdia re-dizajn
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň, M.Berežný

 
0202
0101
0404