VEREJNY PRIESTOR

UMELKA

Zámerom architektonického riešenia bolo vytvoriť čistý pobytový  priestor. 

 Areál SVÚ je situovaný  v priamom kontakte s novovybudovaným  Starým Mostom ktorý je dôležitou spojnicou pešieho a cyklistického  ťahu medzi Starým mestom a Petržalkou. Povrchové úpravy sú navrhnuté ako kombinácia betónovej dlažby a mlatu. Charakteristickým prvkom sú betónové kubusy ktoré sú navrhnuté okolo existujúcich stromov. Kubusy sú navrhnuté z pohladového betónu výška je 400 mm horná časť je riešená ako drevený rošt s vyrezaným otvorom pre kmeň stromu. Pozdĺž padajúceho chodníka zo strany Starého Mostu je nevrhnutý kontinuálny vegetačný pás s oporným múrikom. V rámci novo navrhovanej tehlovej steny bude umiestnený  nový názov Umelka vyrobený z neónových trubícktorý bude svietiť. Večerná scéna bude zabezpečená bodovími reflektormi ktoré budú podvsecovať koruny stromov.

Typ: Vereny priestor
Status: Štúdia
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň, A.Levičanin

 

0202